کلیک کامپ (گروه کامپیوتری کلیک)
ارائه دهنده انواع خدمات کامپیوتری و اینترنتی نظیر طراحی انواع سایت های شرکتی، شخصی، خدماتی و گردشگری و… و همچنین طراحی انواع بنر، پوستر، کارت ویزیت ، تراکت و… و ارائه انواع خدمات گرافیکی و ساخت کلیپ.

تلفن تماس: ۰۹۳۶۸۲۷۹۹۷۶-۰۹۳۶۱۰۶۵۵۶۵

 سیدرضا رستگارنیا